Imunosupresija

0
322

ImunosupresijaImunosupresija znači isto što i imunodepresija, imunoinhibicija-potiskivanje ili oslabljenje normalne imunološke reakcije organizma stvorenih u organizmu ili iz spoljašnje sredine.Svaka supstanca može izazvati promene, osabljenje, potiskivanje normalne imunološke reakcije, koji se nazivaju imunosupresanti.Mogu se podeliti na: egzogene supstance-spoljašnje imunosupresive (lekovi, razne supstance).Zatim endogene supstance-unutrašnje imunosupresiv, koje sam organizam produkuje (hormoni).
Kod autoimunih  bolesti kao sistemske bolesti, maligni tumori, transplantacija organa itd, centralno mesto zauzima agresivna autoimunska reakcija sa efektima autoantitela ili solubilnih imunskih reakcija preosetljivosti, zatim celularnih mehanizama, tu se podrazumeva autoreaktivnih T limfocita, koji mogu izazvati oštećenje organa ili celog organizma.
Imunosupresija može biti nenamerna (neželjena) kao lekovi ili neke supstancije zatim namerna (kontrolisana) kao metoda kod presadjivanja organa ili lečenja.
Imunosupresivni  lekovi dele se na više grupa:
-Glukokortikoidi
-Inhibitori kalcineurina (ciklosporin)
-Antimetabolitički lekovi
-Antitela (biofarmaceutski lekovi).
Kao metoda lečenja imunosupresijom postoji potiskivanje celokupnog imunog sistema-stvara se oportunističke infekcije, usled nastanka imunodeficijencijom, koji sprečavaju imunološki sistem.Oni bolesnici koji koriste imunosupresivne lekove nazivaju se imunokompromitovani bolesnici zbog ugroženosti imunskog sistema.

POSTAVI ODGOVOR