PFAPA-Sindrom

0
751

PFAPA-SindromIme „PFAPA“-Sindrom je akronim nastao od sledećih reči.
PF:periodična groznica (periodic fever).
A: afte
P:upala guše-pharingitis
A: adenitis-upala limfnih žlezda:
PFAPA- je čest sindrom kod dece karakterističan je za uzrast od 2-5 godina života, češće je kod dečaka.Odlikuje se povećanom telesnom temperaturom tokom 3-5 dana do 39 C stepeni.Nastaje upala guše, otok limfnih žlezda a ponekad pojava afte u ustima.Epizode povišene temperature javlja se relativno pravilno na svakih nekoliko nedelja.Izmedju epizoda deca su zdrava, rastu i razvijaju se normalno.Kod ovog sindroma interesantno je da bris guše i druge bakteriološke pretrage daju normalne referentne vrednosti.
CRP i SE za vreme epizoda je povišena, dok izmedju miruje.PFAPA- do danas nije otkriven jer ni jedan virus nije odgovoran za ovaj bolest.Postoji tendencija da se ovaj sindrom svrsta u grupu genetski uslovjenih sindroma.Antibiotska terapija je bez rezultata.Sprovodi se simptomatsko lečenje, obaranje, skidanje temperature, daju se antipiretici i analgetici.Mališani taj sindrom prerastu  bez posledica.

POSTAVI ODGOVOR