Metabolička acidoza

0
307

Predstavlja stanje gde postoji sniženje koncentracija standardnih bikarbonata.Iz telesnih tečnosti nastaje gubitak bikarbonata.Uzroci mogu biti usled bubrežne insuficijencije, laktička acidoza, dijabetesna ketoacidoza, intoksikacija sa nekim lekovima (mentol, salicilati).
Klinička slika se manifestuje dubokim respiracijama Kussmaulovo disanje, koje dovode do respiratorne alkaloze.U slučaju nastanka metaboličke alkaloze  nastaje poremećaj svesti, hipokalijemija, snižava se jonizovani kalcijum.
Dijagnoza: se postavlja na osnovu kliničke slike i laboratorijskog nalaza-odredjivanje bikarbonata-PH-Pco2 u krvi.
Lečenje: daju se bikarbonati parenteralno.Sa bikarbonatima treba biti oprezan, jer prekomerno davanje hiperalkalizacija dovede do tetanije, srčane aritmije, grčeva.

POSTAVI ODGOVOR