Porodična hipertrigliceridemija

0
221

Porodina_hipertrigliceridemijaPorodična hipertrigliceridemija je tip-IV. hiperlipoproteinemija, nasleđuje se autosomno dominantno.Povećana sinteza i lučenja VL DL čestica, lipoproteini veoma male gustine u jetri i otežanim oslobađanjem triglicerida iz VL DL-a.
Klinička slika:obično se već oko 20-te godine života, trigliceridi počinju da rastu.Do prave egzacerbacije triglicerida u plazmi još pridružuje predisponirajući faktor kao hipotireoza, neregulisani dijabetes, oralna kontraceptivna sredstva, alkoholizam.Ovom tipu bolesti povećan je učestalost infarkta srca.Porodična hipertriglceridemija se lakše reguliše sa idealnom telesnom težinom i odgovarajućom ishranom.
Dijagnoza: se postavlja na osnovu kliničke slike i biohemijske analize.Povišen nivo triglicerida.
Lečenje:se sprovodi sa lečenjem predisponirajućeg faktora: gojaznost, hipotireoza, dijabetes, alkoholizam.Smanjiti unos ugljenih hidrata, uvesti medikamentozno lečenje.Vrlo su efikasni lekovi iz grupe fibrata ili nikotinska kiselina.

POSTAVI ODGOVOR