Wegenerova granulomatoza

0
261

Wegenerova granulomatoza je bolest sa nastajanjem granuloma i vaskulitisa i nekroze.Zahvata krvne sudove, respiratorni sistem i dolazi do pojave glomerulonefritisa.Smatra se kao autoimuni bolest.
Klinička slika: u početku se javlja učestali rinitis sa epistaxom, koja dovodi do ulceracije i destrukcije septuma, zapušenosti sinusa.Na nosnoj pregradi se javlja krvarenje i stvaraju se kraste.Oštećenje nosne pregrade stvaraju deformacije  „sedlasti nos“, u zahvaćenom području kože javljaju se nekroze.
-Promene kože se ispoljava subkutanih nodula (čvorova), sa purpurama, vezikulama, papulama.
-Zapaljenje respiratornog sistema može da dovede do suženja dušnika, problem sa disanjem, grub glas, zapaljenjski čvorići u plućima daje simptome zapaljenje pluća, kašalj i bol u grudima.
-Na početku bolesti bubreg je zahvaćen kod malog broja bolesnika, kako se bolest napreduje javlja se fokalni nekrotizirajući glomerulonefritis, nekad do bubrežne insuficijencije.
-Pojavljuju se i opšti znaci, gubitak telesne težine, noćno znojenje, malakslost, povišena temperatura, bolovi u zglobovima.
Dijagnoza: se postavlja na osnovu kliničke slike laboratorijskog nalaza i histološkog pregleda.
Lečenje: daju se visoke doze kortikosteroida sa imunosupresivnim lekovima u kombinaciji.

POSTAVI ODGOVOR