Benigna hiperplazija prostate

0
380
prostataBenigna hiperplazija prostate BPH (Benign Prostatic Hyperplasia) definiše se kao benigno (ne-kancerozno) povećanje prostate uzrokovano rastom novih ćelija prostate. Jedno je od najčešćih stanja koje se javlja kod starijih muškaraca.
Etiologija BPH je i danas nerazjašnjena. Postoji više teorija koje objašnjavaju  nastanak i razvoj BPH. Izvjesno je da za nastanak i razvoj BPH neophodna dva  uslova: funkcionalni testisi (ili testosteron) i starije životno doba.
Skoro svi muškarci koji dožive duboku starost imaju mikroskopske promene u  prostati karakteristične za BPH. U osamdesetim godinama taj procenat je i više  od 80%, od kojih više od polovine ima jasan klinički nalaz za BPH.
Kako proširenje zadire u mokraćnu cev, pražnjenje bešike je otežano što zahteva jaču kontrakciju mišića ćelije bešike, detrusora, da bi došlo do isticanja mokraće. To funkcioniše neko vreme, a onda detrusor postaje deblji i jači da bi uspešno kompenzovao povećani napor. Na kraju detrusor gubi sposobnost pritiska mokraće kroz suženu uretru. Bešika se više ne može potpuno isprazniti i tada se javlja većina simptoma. Manje od polovine svih muškaraca obolelih od BPH imaju simptome koji uključuju:
 • usporeno ili odloženo mokrenje
 • slab mlaz
 • nepotpuno pražnjenje (nagon za mokrenjem odmah nakon mokrenja)
 • isprekidanost (prekid mlaza tokom pražnjenja bešike)
 • kapanje (kapanje mokraće koje traje nekoliko sekundi pri kraju mokrenja)
 • nokturija (potreba za mokrenjem 2 do 3 puta tokom noći)
 • dizurija (bol pri mokrenju)
 • hematurija (prisutnost krvi u mokraći)
 • retencija mokraće (zastoj mokraće)
 • učestalije mokrenje
 • urgentno mokrenje (jak i iznenadan nagon za mokrenjem)
 • inkontinencija (nekontrolisano isticanje mokraće)

Terapija

Koriste se : alfa 1 blokatori, finasterid, nekada antibiotici. Hirurško lečenje – operacija je obično indikovana kod muškaraca sa simptomima inkontinencije, krvi u urinu, retencije mokraće i rekurentnih infekcija urinarnog trakta.
Preporučuje se i :
1. Higijensko dijetetski režim
• Preporučuje se umeren način života i ishrane,
• Ishrana mora biti raznolika, bogata vitaminima, umereno slana i začinjena
• Izbegavati dugotrajno sedenje i ležanje,
• Naporno hodanje i vožnju biciklom,
• Stolice bi trebale biti redovne,
• Nije poželjno suzdržavanje od mokrenja,
• Izbegavati unos velikih količina tečnosti odjednom,
• Izbegavati konzumiranje alkohola i hladnih napitaka,
• Izbegavati hladnoću.

 

POSTAVI ODGOVOR