Cistični bubreg

0
433

cisticni_bubregMalformacije položaja bubrega kao i selektivni poremećaj razvoja bubrežnih tubula ili pupoljaka za ureter, mogu da dovedu do stvaranja ciste.Razlikuju se sledeći tipovi:

Policistični bubreg:

Neonatalni oblik-policistička degeneracija bubrega uvek je bilateralan.Bubrezi su u celini jako povećani sa mnogobrojnim malim mehurićima.Kod odraslih je uvek nasledan već na rodjenju postoji samo zametak.Ciste se razvijaju u toku života i daju simptome tek u pubertetu ili kasnije, sa pojavom hematurije i insuficijencije bubrega, koji progredira.

Aplastični cistični bubreg:

Skoro uvek je jednostran.Afekcija se većinom otkriva palpacijom nekog velikog tumora.Intravenska pijelografija ne pokazuje izlučivanje kontrasta na zahvaćenoj strani.Najbolja terapija je ekstirpacija konglomerata.

Pijelogene ciste:

Koje zapravo nisu ciste nego čašičasti divertikuli što dovodi do hronične piurije ili do stvaranja kamena.Nasuprot drugim cistama bubrega, one se pune kontrastnim sredstvom prilikom pijelografije.Kada prouzrokuje poremećaj, dolazi u obzir parcijalna ekstrakcija bubrega.

POSTAVI ODGOVOR