Poremećaji nefronske funkcije

0
230

Poremeaji_nefronske_funkcijeFunkcija bubrega se sačinjava na nivou nefrona sa morfološkom i funkcionalnom izgledom.Nefron se sastoji iz dva dela:glomerula i tubula.Neki delovi su smešteni u području korteksa i medule.Glomerula se sastoji od snopa kapilarnih vijuga-folikula.
Tubulus je vrlo tanak kanal, koji se nastavlja na glomerulu.Bubreg eliminiše azotne otpatke iz organizma  sa  vrlo osetljivim mehanizmom.Mokraća osigurava postojanost unutrašnje sredine.Reč je o tri mehanizama:
-Glomerularna filtracija
-Tubularna reapsorpcija
-Tubularna sekrecija.
Skoro sve materije eliminisane u mokraći potiču bar delimično iz glomerularne filtracije.Kao poremećajne funkcije nefrona se razlikuje, smetnje glomerularne funkcije koji može biti funkcionalno i organski.
Funkcionalni uzroci su: koji remete volemiju, izazivaju hipovolemiju krvi kao edem, krvarenje, povraćanje.Izazivaju hipotenziju, pad krvnog pritiska, promene na renalnim arterijama, poremećaj nekih metabolita u krvi kao:gubitak kalijuma, natrijuma, proteine, adrenalina.
Kompresije koje ometaju u odvodjenju urina (hidronefroza) ili smetnje oticanja krvi venskim sistemom i nastaje pritisak u glomerulima.
Organski činioci: zavise od promene pore filtracione membrane-kvalitet i količina ultrafiltrata.

POSTAVI ODGOVOR