Amiloidoza bubrega

0
265

Amiloidoza_bubregaAmiloidoza bubrega  označava nagomilovanje nenormalnog proteina-amiloida u bubregu.Nastanak bolesti se manifestuje sekundarno u sklopu nekog oboljenja, kao hronični gnoj, reumatoidni artritis, neoplazme, tuberkuloza.Može da se javi kao nasledni oblik ili bez sistemskih bolesti.

Simptomatologija:

Primarno zahvata glomerule, u početku bolesti umerena proteinurija, kasnije postaje izražajna, zatim razvija se nefrotski sindrom i bubrežna insuficijencija.Amiloid se taloži u mezangijumu posle u tubulama i dovodi do renalne tubulske acidoze.Sediment mokraće nema značajnosti.Krvni pritisak je normalan sve dok je očuvana bubrežna funkcija.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu kliničke slike, biopsije bubrega, histopatološki pregled, laboratorijaska analiza.

Lečenje:
Prvo se vrši lečenje osnovne bolesti, delimično dolazi do regresije bubrežnih promena.Leči se nefrotski sindrom.Ukoliko nastaje uremija primenjuje se dijaliza ili transplantacija bubrega.Pošto se bolest uglavnom javlja kod starijih osoba kao prevencija daje se Kolhicin.

POSTAVI ODGOVOR