Uratna nefropatija

0
212

Uratna_nefropatijaUratna nefropatija je uzrok poremećaja metabolizma mokraćne kiseline, može da se ispoljava u vidu akutnog, hroničnog  nefropatije ili kao uratna nefrolitijaza.Akutna uratna nefropatija nastaje zbog taloženja kristala mokraćne kiseline u tubulama.Ovo stanje je učestalo kod bolesika  sa malignitetom, koji su podvrgnuti hemioterapiju i zračenju, gde dolazi do stvaranja i oslobadjanja mokraćne kiseline.
Oligurija-smanjeno lučenje mokraće je početak uratne nefropatije sa edemima i srčanom insuficijencijom.Po laboratorijskim nalazima vidi se liperurikemija, azotemija, hiperfosfatemija.U urinu nalaze se kristali mokraćne kiseline i natrijum monourata.Zato je važna prevencija, dobra hidratacija, alkalizacija urina, primenjuje se lek Alopurinol.
Kod hronične uratne nefropatije promene nastaju u tubulointersticijumu.Pojava poliurije-pojačano lučenje mokraće, polidipsija-pojačan žedj, nikturija-noćno mokrenje,  i pojava hipertenzije.U laboratorijskom nalazu vidi  se umerena proteinurija i hiperurikemija.
Od velike važnosti je unos purina, održavanje diureze iznad 2 l, zatim alkalizacija urina i primena Alopurinola.

POSTAVI ODGOVOR