Poliurija

0
735

PoliurijaPoliurija nije bolest već je simptom, koji označava izlučivanje mokraće  u većoj količini od 3 lit. u toku 24 časa.Može da se javlja kod raznih oboljenja kao što je: dijabetes insipidus, bolesti srpastih ćelija, pijelonefritis, bijabetes melitus, policistični bubrezi.
Poliuriju prate uglavnom učestalo noćno mokrenje i pojačan žedj-polidipsija i uz to javlja i simptomi osnovnog oboljenja.
Kod dijabetes insipidusa dominantna su tri simptoma: poliurija, nokturija i kompenzatorna polidipsija.Kod dece je moguće još i pojava enureze- (nevoljno mokrenje).Veličina diureze iznosi od 5-20 litara za 24 časa, urin je svetle boje, bolesnik mokri svakih 30-60 minuta u toku 24 časa.Ukoliko ne unosi dovoljno tečnosti nastaje teška dehidratacija, u krvi se nalazi hipernatremija, povraćanje, glavobolja, konfuzija, umor, pospanost, polifagija, hipertermija, hipersomnija.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, testa dehidracije, laboratorijske analize, UZ i CT.

Lečenje:
Leči se osnovna bolest koji je prouzrokovao poliuriju.

POSTAVI ODGOVOR