Oligurija

0
435

OligurijaOligurija je stanje sa diurezom manje od 500 ml. na dan.Kada je diureza manja od 50-100 ml. tada se govori o anuriji.Oligurija je pokazatelj za ozbiljnu bubrežno oboljenje može biti: prerenalna, renalna  i postrenalna.Kod poremećaja cirkulacije, slabosti srca, zbog smanjenog volumena, kod hipovolemije i renalne vazokonstrikcije smanjuje se protok krvi kroz bubrege, a time i diureza.
Prerenalna oligurija može nastati zbog raznih organskih poremećaja:
-Poremećaj cirkulacije: hipovolemija, opekotina, proliv, povraćanje.
-Kardiogeni: ishemija, tamponada srca
-Poremećaj distribucija: anafilaktični ili septični šok
-Opstuktivni: plućna embolija, bronhiektazija.
-Drugi uzroci: hepatorenalni sindrom

Renalna oligurija nastaje zbog oštećenja bubrega često se nastavlja na prerenalnu oliguriju i to zbog:
*Hipovolemija-hipotenzija
*Hepatorenalni sindrom
*Ishemija
*Nefrotoksične supstance
Glomerularni i vaskularni uzroci su tromboza i embolija bubrežnih krvnih sudova, intersticijalni nefritis uzrokovan lekovima ( Aspirin,Penicilin), ili uzrokovan infektivnim agensima ( streptokok, legionela)
Postrenalna oligurija uzrokovan opstrukcijom urinarnog trakta ili izostankom bubrežne cirkulacije.Opstrukcija urotrakta može da se javlja kod začepljenog katetera, začepljenja,  prekida uretre ili bilateralna opstrukcija uretera.Opstrukcija može biti: unutrašnja i spoljašnja (intraluminalna ili ektraluminalna).
Intraluminalni uzroci na nivou bešike (hiperplazija, karcinom prostate)
Intraluminalni uzroci na nivou uretre (trauma, fimoza, tumori)
Ekstraluminalni uzroci  (aneurizme, trauma, limfomi)
Razni drugi uzroci: intraabdominalna hipertenzija, ascites.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu anamneze, klinički status, laboratorijska analiza (kreatin, urea), KKS, elektroliti ( K, Na, Ca, Cl, P,), acidobazni status, osmolarnost urina, citološka analiza urina, CT trbuha, RTG urotrakta, CT bubrega, I.V. urografija, biopsija bubrega.

Lečenje:
Normalizacija protok krvi kroz bubrege i normalna dureza.Nadoknada tečnosti pomoću I.V. perfuzije i lečenje osnovne bolesti.

POSTAVI ODGOVOR