Anurija

0
789

AnurijaAnurija je naziv za smanjenje i prestanak lučenja mokraće.Ukoliko količina mokraće iznosi manje od 100 ml. u toku 24 časa tada se govori o anuriji.Uzroci mogu biti: kada bubrezi ne produkuju urin zbog smanjenog protoka krvi kroz bubrege i onemogućavaju proces filtracije.
To bi značilo smanjena perfuzija bubrega. Stanja koje dovedu do hipotenzije i hipovolemije mogu dovesti prerenalnu anuriju.Tu se ubrajaju razna krvarenja, gubitak tečnosti-obilno povraćanje, proliv, opekotine zatim pankreatitis, poremećaj elektrolita, nefrotski sindrom, hepatorenalni sindrom, predoziranje lekovima itd.
Kod renalne anurije nastaje anatomsko i funkcionalno oštećenje bubrega-nefrona.Glomerularne ili tubularne lezije su posledica raznih alergijskih, zapaljenjskih ili toksičnih noksa.
Postrenalna anurija nastaje zbog opstrukcije odvodnih mokraćnih puteva, mogu biti konkrementi (kamenci) zatim suženja uretera, tumorska kompresija, nekroze.Produkcija urina u bubrezima traje sve dok pritisak u odvodnim mokraćnim putevima ne dostigne nivo efektivnog filtracionog pritiska.Nastaju lokalne promene u samom uretru, povećan intraluminalni pritisak, što znatno pogoršava renalnu hemodinamiku.

Usled opstukcije dolazi do anatomsko patoloških promena na bubrezima nastaje edem, nekroza, ishemija i kongestija.Simptomi zavise od oboljenja koje je dovelo do anurije, od intoksikacije, traume, infekcije.Rani znaci su: muka, apatija, gubitak težine, izostanak nagona za mokrenje.Kasnija faza može dovesti do akutnog uremičnog sindroma uključujući krvarenje, hematemeze i melene.
Simptomi od strane gastrointestinalnog trakta, respiratornog, oštećenje nervnog sistema sve do komatoznog stanja.Tolerancija organizma izazvana anurijom je od 8-10 dana i nakon toga nastupa smrt u vidu  uremije.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu urološkog nalaza sa ciljem na postrenalnu anuriju.Tu se upućuju anamnestički podaci o kalkuloznom oboljenju ili peska zatim spontane eliminacije konkremenata.Kod anurije mokraćna bešika je prazna, dok je kod retencije  (zadržavanja-zastoja) ona prepuna urina.Zato treba uraditi snimak urotrakta, I.V. pijelografiju, Ehosonografiju bubrega na taj način dobija se uvid stanja renalnog parenhima, stepen dilatacije postojanja kalkuloze bubrega.

Lečenje:
Izrazito je etiološki usmereno na uzroka anurije. Kod hronično popuštanja bubrega radi se dijaliza.

POSTAVI ODGOVOR