Vibrio cholerae

0
230

vibrio-choleraeRod vibrio spada u Enterobacteriacae,  ove su blago savijene, pojedinačno su rasporedjene ili grupa od 2-3 vibriona, bez kapsule sa jednom flagelom.Vibrio cholerae postoji u dva biotipa: biotip eltor i biotip cholrae, vrlo su slični samo se razlikuju na osnovu biohemijskih ili fizioloških karakteristika.Vibrio cholerae sintetiše snažan enterotoksin, izvor zaraze je oboleo čovek ili vibronoša.Infekcija se širi fekalno-oralnim putem preko vode, namirnice, prljavih ruku i kontaminiranih predmeta.

Patološki značaj:
Vibrio cholerae uzrokuje koleru akutno infektivno oboljenje sa znacima gastroenteritisa, elektrolitnim i acido-baznim poremećajima.Inkubacija je od 1-5 dana, bolest počinje sa bolovima u stomaku, jakom peristaltikom creva prolivima enterična faza sa 3-5 fekulentnih stolica ,kasnije podseća na pirinčanu vodu.Temperatura se povećava, smanjen apetit, povraćanje, što uslovljava dehidromineralizaciju i dolazi do bolova, grčeva u mišićima, gubitak telesne mase.Oči halonirane, upale, izoštren nos-facies Hipocratica koža suva, disfoničan glas.Prolivi i povraćanja dovode do hemodinamike, poremećaja termoregulacije-temperatura tela iznosi 34-35 C stepeni algidna faza, zatim proliv i povraćanje se smiruju ali se dominira hipovolemični šok.Koža hladna, suva, cijanotična oko očiju se javlja tamna prebojenost. Ukoliko se ne sprovodi reanimacija prognoza je loša.

Mikrobiološka dijagnostika:
Postavlja se na osnovu etiološkog agensa, dokazom prisustva uzročnika u materijalu uzetom od obolelih (feces, povraćani sadržaj).

Lečenje:
Obaviti u specijano opremljenim ustanovama.Sprovodi se kauzalna terapija, antibioticima, tetraciklinom i hloranfenikolom.Uz ovu terapiju se dodaju i sulfonamidi, nadoknada tečnosti i elektrolita zatim dijetetski režim ishrane.

POSTAVI ODGOVOR