Endemska nefropatija

0
216

endemska-nefropatijaEndemska nefropatija je hronična porodična tubulointersticijumska nefropatija, javlja se na žarišnim mestima endemično duž reke Morave, Save, Drine zatim i u drugim zemljama.Uglavnom se javlja kod seoske populacije ženskog pola.Od uzročnika može biti:živi agensi (virusi, bakterije), biljni toksini, genetski faktor, imuni mehanizam, neki elementi u tragovima (silicijum, olovo).

Simptomatologija:
Bolest je uglavnom asimptomatsko, neprimetan nekad i niz dugo godina.Javlja se opšta slabost već u stadijumu bubrežne insuficijencije, kada je već anemija izražena i postoji retencija azotnih produkata u krvi.Bolesnik se žali na bolove u intestinalnom traktu, značajno je povišen krvni pritisak, bez postojanja edema bubrežnog porekla.Progrediranjem bolesti nastaje bubrežna insuficijencija.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu anamneze, epidemioloških podataka, UZ, I.V urografije, biopsije bubrega, laboratorijske analize.

Lečenje:
Zahteva korekciju anemije, antihipertenzivnu terapiju, hipoproteinska ishrana, dobar higijenski režim.U terminalnom stadijumu sprovodi se dijaliza i transplantacija.

POSTAVI ODGOVOR