Hronična bubrežna insuficijencija

0
300

hronicna-bubrezna-insuficijencijaHronična bubrežna insuficijencija (HBI) je sindrom koji nastaje postepeno progresivno smanjenja glomerulske filtracije do stadijuma uremije.U toku metabolizma proteina zadržavaju se uremijski toksini (ureja,kreatinin, fenoli, indoli, mokraćna kiselina), zatim u sastavu elektrolita telesnih tečnosti i disbalansom nekih hormona.Uzrok može biti hipertenzija, dijabetes melitus, policistična bolest bubrega.Hronična bubrežna bolest uzrokuje propadanje velikog broja nefrona i dovodi do HBI.

Simptomatologija:
Počinje sa smanjenjem sposobnosti za rad, anemija je izražena, neki metabolički poremećaji acidoza, poremećaj fosfokalcemičnog bilansa, gastrointestinalni poremećaji (muka, povraćanje, proliv).Gleda se klirens endogenog kreatinina dok ne bude ispod 30 ml. u minuti bolest je asimptomatsko.Simptomi i klinički znaci su nespecifične i potiču od svih organa:
*Gastrointestinalni poremećaj-počinje sa mukom, povraćanjem, gubitak apetita, amonijakalni zadah, zapaljenje jednjaka, otežano gutanje, proliv, melena (krv u stolici).
*Neurološke manifestacije-umor, apatija, pospanost, dezorijentacija, agresivnost, halucinacija, periferna neuropatija, trnjenje.
*Kardiovaskularni poremećaj-počinje sa hipertenzijom, perokarditis, srčana insuficijencija.
*Hematološki poremećaj-dominantna je anemija, sklonost krvarenjima i infekcijama.
*Endokrini poremećaj-zaostajanje u rastu, gubitak libida, potencija, sterilitet, amenoreja, otežan hod.
*Očni poremećaj-konjuktivitis, keratitis, retinopatija.
*Kožne promene-izmenjena boja kože sivo žućkaste boje, svrab koji je izražen.

Dijagnoza:
Traži se uzročnik osnovne bolesti na osnovu anamneze i laboratorijskog nalaza.Odredjuje se klirens kreatinina i jačina glomerulske filtracije.

Lečenje:
Početi sa lečenjem osnovne bolesti i hipertenzije.U stadijumu azotemije sprovodi se hipoproteinski način ishrane, ograničava se unos natrijuma, kalijuma.Acidoza se leči bikarbonatom, infekcije se leče kauzalno a anemija dodavanjem gvoždja.Ukoliko je neophodna radi se dijaliza ili transplantacija bubrega.

POSTAVI ODGOVOR