Opstruktivna refluks nefropatija

0
328

opstruktivna-refluks-nefropatijaRefluksna nefropatija je poremećaj u bubregu sa ožiljnim promenama tokom vezikouretralnog refluksa (VUR), koji je nastao disfunkcijom vezikouretralnog spoja.Često je udružen sa uroinfekcijom i stvara se ožiljak u bubrežnom parenhimu.Vezikouretralni refluks može biti primarni i sekundarni.Primarni oblik je kongenitalna anomalija vezikouretralnog spoja gde se nalazi kratak intravezikularni segment i usled kompresije tokom mikcije (uriniranje) je nedovoljna da spreči refluks urina u ureter.Sekundarni oblik se javlja sa intravezikalnom opstrukcijom ili neurogenim disfunkcijom mokraćne bešike.

Simptomatologija:
Refluksna neuropatija se sastoji od tri faze.U detinjstvu se ispoljava simptomima urinarne infekcije, nekad se javljaju i ožiljci u bubregu.Druga faza je asimptomatska zbog lečenja ili eventualno hirurškog zahvata.Sa ožiljcima u bubregu sa jedne strane ili čak bilateralno mogu imati normalnu bubrežnu funkciju.Kao kasna komplikacija je hipertenzija koja se razvija tek posle 20-te godine života.Refluksna nefropatija je pojedinačni uzrok bubrežne insuficijencije kod dece sa ožiljcima u bubregu u detinjstvu.U odraslom dobu može da nastaje hromičan oblik  bubrežne  insuficijencije.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu UZ, mikcione dinamske urografije i laboratorijske analize.

Lečenje:
Prvo je važna prevencija urinarne infekcije, sprečavanje pojave ožiljka, prevencija bubrežne insuficijencije.Decu je moguće lečiti konzervativnom terapijom ili hirurškim putem, redovno mokrenje, ne treba dozvoliti  da se mokraćni mehur suviše napuni mokraćom.

POSTAVI ODGOVOR