Hiperkalijemija

0
242

Termin hiperkalijemija označava povišenje nivoa kalijuma u organizmu.Nazivom hiperkalijemijom možemo služiti kada je koncentracija kalijuma veća od 6,5 m mol/L , glavni intraćelijski katjon organizma je kalijum.U plazmi nivo kalijuma je od 3,8-4,7 m mol/L, u ćelijama oko 150 m mol/L.U serumu kalijum se adekvatno odražava promene ukupnog kalijuma organizma.
Za bilans održavanja kalijuma bubrezi imaju glavnu ulogu.
Hiperkalemija je poremećaj kod bolesnika sa akutnom, hroničnom bubrežnom insuficijencijom.Primena diuretika može da izazove hiperkalijemiju.Višak kalijuma može biti unet visokim dozama Penicilina, transfuzijama i intravenska primena kalijuma.
Klinička slika:se manifestuje neuromišićnim poremećajima, paraliza, respiratorna slabost, bradikardija  (usporen rad srca) do asistolije.
Dijagnoza:se postavlja na osnovu kliničke slike i karakterističnog izgleda  EKG nalaza.
Lečenje:može biti akutno i hronično.Nakon prepoznavanja hiperkalijemije EKG nalazom i ako je kalijum u serumu viši od 7 m mol/L potrebno je urgentno lečenje.Ako ima za cilj da zaštiti srce daje se kalcijum  intravenski, na taj način kalijum iz ekstraćelijske tečnosti usmeri u intraćelijsku tečnost, primena natrijum bikarbonata, insulina i glikoze. Na taj način  smanji ukupni kalijum u organizmu.
Hronično lečenje hiperkalijemije kod bubrežne insuficijencije zahteva ograničen unos kalijuma sa ishranom i sa lekovima.

POSTAVI ODGOVOR