Hipokalijemija

0
225

HipokalijemijaHipokalijemija je naziv za smanjeni unos ukupnog kalijuma u organizam.Pri normalnom PH sniženje kalijuma u serumu za 1 m mol/L, označava gubitak oko 350 m mol/L.Kalijum je glavni intraćelijski  katjon organizma.Bubrezi igraju glavnu ulogu u održavanju bilansa kalijuma.Urinom se izlučuje oko 90% kalijuma, ostatak preko stolice.
Važno je da znamo nivo kalijuma u plazmi se kreće od 3,8-4,7 m mol/L u ćelijama oko 150 m mol/L.Hipokalijemija nastaje zbog gubitka kalijuma preko bubrega, digestivnog trakta, i nedovoljni unos.Učestali prolivi dovode do gubitka kalijuma, renalna acidoza, primena diuretika može dovesti do tog stanja (diuretik deluje na nivoa Henlejeve petlje).
Klinička slika:dolazi do apatije, mišićna slabost, grčevi utiču na srčani rad nastaju paralize, slabosti respiratornog mišića.Smanjenje slabosti bubrega  da koncentruje urin, dovodi do poliurije (povećano izlučivanje mokraće) polidipsije  (pojačan žedj).
Dijagnoza:potrebno je prepoznati uzrok zbog čega je nastala hipokalijemija, karakterističan  EKG nalaz, nizak nivoa kalijuma u serumu što potvrdjuje dijagnozu.
Lečenje: najvažnija je ishrana bogata sa kalijumom (paradajz, krompir, narandža, banana, pšenica, lan,ovas, mleko, sušeno voće, meso) sadrži najviše kalijuma.U teškim slučajevima daju se preparati kalijuma intravenska primena najbolje deluje.

POSTAVI ODGOVOR