Uratna nefropatija

0
247

Uratna nefropatija se manifestuje kod bolesnika sa poremećajem metabolizma mokraćne kiseline.Ispoljava se kao akutna, hronična nefropatija ili kao uratna nefrolitijaza.
Akutna uratna nefropatija izazvan taloženjem kristala mokraćne kiseline.Uglavnom se javlja kod bolesnika sa malignitetom i koji su podvrgnuti hemioterapiji i zračenju,gde dolazi do stvaranja i oslobadjanja  mokraćne kiseline.Smanjeno lučenje mokraće-oligurija je znak za početak uratne nefropatije sa otocima  (edem) i sa srčanom insuficijencijom.
Dijagnoza:se postavlja na osnovu kliničke slike i laboratorijskog nalaza krvi i mokraće.Od nalaza su hiperurikemija, azotemija, i hiperfosfatemija.U urinu se nalazi kristali mokraćne kiseline i natrijum monourat.Potrebno je uraditi hidrataciju, alkalizaciju urina i davanje  alopurinola.Kod akutne bubrežne insuficijencije primena hemodijalize.
Hronična uratna nefropatija nastaje kod bolesnika sa dugotrajnom hiperurikemijom.Karakteristična je pojačano lučenje mokraće, pojačan osećaj žedji, noćno mokrenje (nikturija) sa hipertenzijom i sekundarnom pijelonefritisom.Umerena proteinurija i hiperurikemija.
Ograničava se unos purina, diureza iznad 2 lit. alkalizacija urina i primena alopurinola.

POSTAVI ODGOVOR