Tubulointersticijumska nefropatija izazvana lekovima

0
235

Tubulointersticijumska nefropatija je poremećaj koji primarno zahvataju intersticijum i tubule.Mogu biti izazvani raznim infekcijama, metabolički, vaskularni poremećaj, nasledni, imuni, poremećaj lekovima i zračenjem.Postoji akutni i hronični tip bolesti.
Akutni oblik tubulointersticijumski nefritis,je povezano sa reakcijom na lekove.To su lekovi Penicilin, Ampicilin, nesteroidni intiinflamatorni lekovi, oralni hipoglikemici od redjih uzročnika su Aspirin, Cefalotin, Alopurinol.
Klinička slika: ispoljava se uvek sa tri glavna simptoma: povišena telesna temperatura, eozinofilija i raš.Često sa alergijskim reakcijama, makulopapulozna ospa, bol u zglobovima.Pojava hematurije (krv u mokraći) blaga proteinurija, leukociturija, eozinofilurija u mokraći  sa bolovima u slabinskom predelu, bol pri mokrenju sa prisustvom gnoja.U težim slučajevima prisutna je oligurija, (smanjeno izlučivanje mokraće) sa nefropatijom gubitkom natrijuma i distalna renalna acidoza.
Dijagnoza: se postavlja na osnovu anamneze (korišćenja lekova) kliničke slike, objektivnog pregleda, laboratorijske analize, UZ;  intravenska urografija, biopsija bubrega.
Lečenje:ako je bolest nastala, zbog primena lekova odmah treba obustaviti.Od terapije može se dati Prednizon.U slučaju bubrežne slabosti primenjuje se konzervativno lečenje u kombinaciji sa dijalizom.

POSTAVI ODGOVOR