Osteomalacija

0
354

OsteomalacijaOsteomalacija je oboljenje koštanog sistema, prouzrokovano postepenim gubljenjem iz kosti kalcijumovih soli koje mu daju čvrstinu.Izraz osteomalacija se upotrebljava kod odraslih osoba dok se kod dece i adolescenata naziva rahitis.Osteomalacija, može nastati kao posledica preteranog izlučivanja kalcijuma i fosfora putem mokraće.Zbog eliminacije koje su vezane za endokrine poremećaje (hiperparatireoidizam) ili dugotrajno lečenje hormonskim preparatima.Najčešći uzrok nedostatak kalcijuma u organizmu je restrikcija u pogledu ishrane, višestruka trudnoća, dojenje, digestalni problemi, bubrežna insuficijencija.

Klinička slika:

Se manifestuje sa bolovima u kostima, koji je glavni i stalni znak.Bol je lokalizovan u dubini kosti, pojačava se kretanjem ili pritiskom na kost.Bolovi dovedu do poremećaja hoda, upotreba štapa.U krajnjem stadijumu vezuje bolesnika za krevet zbog žestoke bolova.Radiološki se manifestuje dekalcifikacija skeleta, pojavom fisura na kostima, deformacija kičmenog stuba, gde se javlja kifoza ili spljoštenje srednjeg dela grudnog koša.

Dijagnoza:

Se postavlja na osnovu kliničke slike, RTG nalaza, denzitometrije (meri se gustina kosti), laboratorijaska analiza (hipokalcemija, hipofosfatemija).Alkalna fosfataza je povišena, tokom lečenja opada.

Lečenje:

Primenjuje se vitami D i kalcijum.Potrebno je mesečna kontrola kalcijuma jer vitamin D uvećava apsorpciju kalcijuma, i kod predoziranja dolazi do hiperkalciemije.

POSTAVI ODGOVOR