Osteoflegmona

0
267

Osteoflegmona je akutno zapaljenje ograničeno na ćelijsko tkivo, koji nastaje od pokostičnog gnojenja pri čemu se formira apsces.Uglavnom se odnosi na osteoflegmonu donje vilice (ograničena okolvilična flegmona).Može da nastane od infekcija zuba.Zid apscesa se stvara od vezivnog tkiva koja okružuje gnojno ognjište u kome se nalazi gnoj sastavljen od leukocita i poliomorfonuklearnih leukocita.

Klinička slika:

Ograničen oblik flegmone je često akutna komplikacija, oštećenja zubne pulpe i gnojnih apikalnih artritisa (veoma jaka osetljivost zuba pri žvakanju i na perkusiju pri apikalnom artritisu).Ovi bolovi su trajni, malo ili nikako ne reaguju na analgetike.Bolesnik je febrilan sa bolovima u glavi i udovima, koža hiperemična, sa otokom pri palpaciji ustanovi se da je povezan sa koštanom strukturom.Pipa se fluktuacija.Pri otvaranju usta, ponekad je otežano zbog šklopca-trizmus, vidi se kolekcija koja više ili manje podiže spoljašnju ili unutrašnju ploču obolele kosti.Nelečen oblik flegmone prelazi u hronični oblik s fistulom sa raznim komplikacijama koje mogu biti:lokalne. opšte, kliničke forme.
Lokalne komplikacije ispoljavaju se gnojnim zapaljenjem mišića (miozitis), kao što je flegmona vrata, zapaljenje medjumišićnih prostora, duž krvnih sudova.Mogu ostaviti tragove u vidu kožnih ožiljaka nastalih na mestima zubnih ili koštanih fistula.
Opšte komplikacije su kao flegmona na donjoj vilici ispod jezične kosti, difuzna flegmona, septikemija porekla iz usta bez posebne anatomske lokalizacije.
Kliničke forme su okolovilične flegmone se dele prema njihovoj anatomskoj lokalizaciji, na donjoj vilici se mogu lokalizovati na spoljašnjoj ili unutrašnjoj površini.Na gornjoj vilici flegmone se razvijaju isključivo spolja.

Lečenje:

Na gornjoj i donjoj vilici osteoflegmona uvek zahteva lokalnu intervenciju.Gnojna kolekcija se otvara, a oboleli zub se sanira, ili se primenjuje konzervativno lečenje.Opšte lečenje se sastoji od upotreba antibiotika.Uvek treba tražiti lokalni uzrok, žarište infekcije.Dobro sprovedeno lečenje omogućuje potpuno ozdravljenje.

POSTAVI ODGOVOR