Osteosarkom

0
295

OsteosarkomOsteosarkom nastao iz tkiva koje stvara kost.Najčešće primarni maligni tumor kosti.

Klinička slika:

Manifestuje se pojavom bolova koji su atipični, ali se mesto njihove lokalizacije što su trajne može se odrediti.Palpacijom se može utvrditi mesto bola da bi se taj deo kosta, moglo snimati prilikom radiografisanja.

Dijagnoza:

Se postavlja na osnovu kliničkog pregleda hirurga-ortopeda.RTG snimak kosta, biopsija i histološki pregled dobijenog materijala pokazuje na malignitet tumora.

Lečenje:

Vrši se sa tačnom postavljenom dijagnozom, kombinovanje zračne terapije uz hiruršku intervenciju daje najbolje rezultate.

POSTAVI ODGOVOR