Osteotomija

0
641

OsteotomijaOsteotomija je potpuno odstranjenje dela zdrave kosti u odredjenoj oblasti u cilju korekcije njene osobine.Postiže se naknadno spajanjem fragmenata u povoljnom položaju.Ekstremitet se imobiliše u želejnom položaju-varizaciona osteotomija smanjenje ugla interna angulacija, valginizaciona osteotomija, povećanje ugla spoljna angulacija.Sve dok ne dodje do konsolidacije koštanog kalusa.Ova hirurška intervencija se preporučuje u konsolidovanim frakturama u lošem položaju u izvesnim kongenitalnim  malformacijama, kao i u izvesnim oboljenjima zgloba, kuka.

POSTAVI ODGOVOR