Tendinopatija

0
660

TendinopatijaTerminologija  tendinopatija je povezana sa Ahilovom tetivom, gde se simptomi postepeno javljaju.Zavisno od povrede, starosti, krutosti mišića itd.Postoji unutranji i spljašnji faktori za povredjivanja Ahilove tetive.Oštećenje tetive može nastati,  nakon povećanog intenziteta treniranja ili vrste aktivnosti.Važno je spominjati i krutost mišićnog lista, koji zahtevaju veću fleksibilnost tetiva prilikom izvodjenja pokreta što često dovodi do izvrtanja stopala-pronacije, naprezanje tetive i povrede.Nestabilnost gležnja-nedostatak stabilnosti gornjeg i donjeg skočnog zgloba, povezan sa rizikom od tendopatije Ahilove tetive.
Veliku ulogu igra nošenje neadekvatne obuće, koja ne podupire stopalo na pravilan način, može biti uzrok povreda Ahilove tetive ili degenerativna promena tkiva.Starenje je povezan sa tendinopatijom jer regeneracija oštećenog tkiva se smanjuje godinama pa menja se i kvalitet.Mišićna-skeletna  disfunkcija igra važnu ulogu.Otok, bol iznad pete već govori o postojanju dijagnoze tendinopatije.Ukoliko tetiva nije prekinuta preporučuje se jednostavan test podizanja na prste ili skok u vis.Bol se javlja sa strane gde se povreda nalazi.Ultrazvučnim pregledom se tačno može dijagnosticirati.

POSTAVI ODGOVOR