Fibromialgija

0
430

FibromialgijaFibromialgija podrazumeva pojavu raširenih  bolova u mišićima, tetivama, fascijama i zglobovima. Bolovi su duboki, nejasno ograničeni, žareći, umerenog do izraženog intenziteta. Mogu biti isti u toku celog dana, ili se se povremeno pojačavati i smanjivati. Pojačavaju ih fizička aktivnost, hladnoća, anksioznost i stres. Fibromialgiju karakteriše prisustvo velikog broja bolnih tačaka u mišićima, tetivama, fascijama i zglobovima.
Mnogi pacijenti sa fimbromialgijom imaju probleme sa spavanjem. Kao pridruženi simptomi mogu se javiti: proliv ili zatvor, problemi sa pamćenjem, trnjenje i peckanje u šakama i stopalima, lupanje srca, sniženje raspoloženja, tenziona ili migrenozna glavobolja.
Fibromialgija je sistemsko oboljenje nepoznatog uzroka. Mogući faktori koju utiču na njen nastanak su: fizički i emocionalni stres, nenormalan odgovor na bolne stimulanse, poremećaj spavanja i infekcija. Bolest napada oba pola, premda je najzastupljenija kod žena između 20. i 50. godine života.
Fibromialgija je hronično oboljenje koje ne skraćuje životni vek ali znatno narušava kvalitet života. U nekim slučajevima se bolest može dobro kontrolisati.
Lečenje u početku podrazumeva primenu fizikalne terapije, redovno vežbanje i smanjenje stresa. Od medikamenata se primenjuju antidepresivi, miorelaksanski (lekovi za opuštanje mišića), antiepileptici, obični analgetici i anksiolitici.

POSTAVI ODGOVOR