Fibromatosis palmaris

0
307

Contractura_DupuytrenContractura Dupuytren- (fibromatosis palmaris) je  fleksiona kontraktura prstiju ruke, koja se javlja usled fibroze i skvrčenja palmarne aponeuroze.Uzrok nastanka može biti sklonost, pojave fibroze ili usled traume.

Simptomatologija:

Promene počinju fleksionih kontrakturama na četvrtom i petom prstu ruke, ali kontrakture mogu proširiti i na ostale prste, nekad sa pojavom infekcije kao oblik kandidijaze.

Dijagnoza:

Postavlja se na osnovu kliničke slike i kliničkog pregleda.

Lečenje:

Vrši se odstranjenje palmarne aponeuroze  pre pojave poremećaja funkciju prstiju ili primenjuje se RTG terapija.

POSTAVI ODGOVOR