Hondrokalcinoza

0
380

HondrokalcinozaHondrokalcinoza može da izazove napade akutnog artritisa, ali često se ispoljava kao hronično ili artropatija sa povremenim pogoršanjem.Kalcijum kristali-pirofosfata dehidrata talože se u zglobove hrskavice ali se nalaze i u sinovijskoj tečnosti, mambrani, kapsuli, tetivama, burzama, intervertebralnim diskusima.Uzrok može biti naslednog karaktera ili udružen sa nekim metaboličkim oboljenjem-gihtom, hipertireoidizmom, hemohromatizmom.

Simptomatologija:
Bolest nastaje kod osoba srednje ili starije životnoj dobi, ispoljava se u više oblika:
-Tip A (pseudogiht) sa recidivnim akutnim artritisom, tipa kristalnog artritisa zahvaćen je jedan zglob, koleno, lakat, rame, ručni zglob.Traje par nedelja sa recidivima.
-Tip B( pseudoreumatoidni artritis), zahvaćeni su više zglobova sa poliartritisom, traje nekoliko meseci sa recidivima.
-Tip C i D ( pseudoartroza), zahvaćeni su veliki zglobovi kao koleno sa akutnim napadima,  dok tip D nema znake zapaljenja.
-Tip E je asimptomatsko nastaje taloženje kristala, koji se slučajno otkrije na radiografijama zglobova.
-Tip F ( pseudoneuropatski zglobovi), sa obimnom destrukcijom zglobova uz resorpciju kosti.
U toku bolesti bude zahvaćen i kičmeni stub, nastaju bolovi u kostima sa iradijacijom duž nervnih korenova.Postoji rigidnost i ograničeni pokreti kičmenog stuba.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, laboratorijske analize-nalaza kristala u sinovijskoj tečnosti i sinoviji, radi se i radiografija.

Lečenje:
U akutnim fazama daju se nesteroidniantiinflamatorni lekovi (NSAIL).Aspiracija sinovijske  tečnosti i davanje glikokortikoida u zglob za vreme akutnog napada.U hroničnim fazama primenjuje se fizikalna terapija, radi jačanje mišića i održavanje pokretnosti zglobova.Kod teških slučajeva radi se hirurški zahvat.

POSTAVI ODGOVOR