Enteropatijski artritis

0
257

Enteropatijski-artritisEnteropatijski artritis može da se pojavi kod bolesnika sa hroničnim enteropatijama, ulceroznim kolitisom, regionalnim enteritisom.Najverovatnije radi se o autoimunom procesu koji se manifestovalo sa enteropatijom, i kao poremećaj u lokomotornom sistemu.

Simptomatologija:
Može zajedno da se jave sa enteropatijom ili pre.Mogu biti zahvaćeni jedan ili više zglobova.Bolest-artritis naglo počinje u kolenom, skočnom i koksofemoralnom zglobu, ili u malim zglobovima.Često prolazi spontano inače ima subakutan tok traje od 1-3 meseca nekad i do godinu dana.Javljaju se i recidivi u raznim vremenskim intervalima.Kod ulceroznog kolitisa u toku artritisa vidjaju se i kožne promene kao erythema nodosum, pyoderma gangrenosum.

Dijagnoza:
Postavlja na osnovu anamneze, kliničkog pregleda, radioloških nalaza i laboratorijske pretrage.

Lečenje:
Sastoji se u lečenju enteropatije, za artritis primenjuje se nesteroidni antireumatski lekovi ili glikokortikoidi intraartikularno.

POSTAVI ODGOVOR