Intermitentna hidartroza

0
253

intermitentna-hidartrozaIntermitentna hidartroza označava hidrops uglavnom kolenog zgloba koji se javlja bez znakova inflamacije u nekim intervalima.Smatra se retkim reumatskim oboljenjem sa pojavom otoka, neznatnim bolovima u zglobovima koji se manifestuju u jednakim vremenskim intervalima.Uzrok bolesti može biti cerebralni i vegetativni poremećaj ili posledica traume glave, nervno, endokrini  poremećaj.

Simptomatologija:
Sa naglim početkom oboleva obično zglob kolena retko oba zgloba koji su otečeni zbog intrasinovijskog eksudata, zglobna funkcija je lako izmenjena.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu anamneze, kliničke slike, RTG nalaza i laboratorijske analize.

Lečenje:
Lekovi izbora su nesteroidni antireumatici.Retko se radi sinovektomija.Značajna je fizikalna medicina.

POSTAVI ODGOVOR