Poliartritis

0
283

poliartritisPoliartritis je naziv za hronični juvenilni artritis, koji se odnosi na sva hronična nesupurativna zapaljenja jednog ili više zglobova pre 16.godine života uz ograničenosti zglobova sa otokom i bolom u trajanju duže od 3 meseca neprekidno.Uzrok nastajanja bolesti može biti genetske prirode, imunološki ili zbog infekcije.

Simptomatologija:
Poliartritis od svih oblika juvenilnog hroničnog artritisa se razlikuje simetričnim zapaljenjem pet ili više zglobova.Zahvata kolene zglobove, skočne, ručje zglobove, sitne zglobove šake i stopala.Poliartritis može biti po tipu sa remisijama i egzacerbacijama zatim progresivan koji dovdi do deformacije zglobova.Može da zahvata temporomandibularne zglobove dovodi do sporijeg rasta donje vilice, i nastaje deformitet donja vilica je manja od gornje.Bolest se manifestuje sa povišenom telesnom temperaturom, pojavom ospe, hepato i splenomegalije, limfadenopatije, hronični iridociklitis.Juvenilni hronični artritis ispoljava se u dva oblika:
*Seropozitivni poliartritis-javlja se kod devojčica posle 8.godine starosti, gde je reumatski faktor  (RF) trajno pozitivan.Postoji prisustvo potkožnih čvorića.
*Seronegativni poliartritis se javlja kod dece sa negativnim RF, u mladjem uzrastu retko ili bez postojanja potkožnih čvorića.

Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu kliničke slike, laboratorijskih analiza i radiološko ispitivanje.Od laboratorijske analize karakteristične su: ubrzana sedimentacija, fibrinogen, C-reaktivni protein, RF, ANA, imuni kompleksi.

Lečenje:
Od medikamenata primenjuje se: NSAIL lekovi, D-penicilamin, glikokortikoidi, imunosupresivni lekovi.Koristi se fizikalna terapija, balneoterapija, puno odmora, adekvatna ishrana.

POSTAVI ODGOVOR