Coxa vara i coxa valga

0
541

Coxa_vara_i_coxa_valgaCoxa vara je poremećaj u razvoju proksimalnog okrajka butne kosti (femur) koji se karakteriše smanjenjem kolodijafizalnog ugla (ugao između vrata i tela kosti). Pored urođene coxae vare, postoji i stečena, koja nastaje posle epifiziolize i ishemične nekroze glave butne kosti, posle osteomijelitisa, rahitisa ili fibrozne displazije.
Kongenitalna coxa vara je lokalizovani poremećaj u razvoju gornjeg okrajka butne kosti. Anomalija može biti jednostarana ili obostrana.
Najčešće se dijagnostikuje tek kada dete prohoda i kada počne da gega. Ograničena abdukcija i unutrašnja rotacija su najčešći fizikalni nalaz u tom uzrastu; kasnije se nalazi skraćena potkolenica, a u obostranim slučajevima je naglašena lumbalna lordoza.
Dijagnoza se definitivno utvrđuje radiografski.
Lečenje zavisi od uzrasta bolesnika i stepena izražene mane, a može biti konzervativno ili hirurško. U svim fazama lečenja neophodna je fizikalna terapija.

Coxa Valga

U ovom poremećaju odnos glave i vrata prema dijafizi femura je poremećen, a kolodijafizalni ugao je iznad 140 stepeni.
Coxa valga nastaje zbog poremećenih mehaničkih odnosa kuka, najčešće uzrokovanih mišićnim poremećajima.
Dijagnoza se postavlja radiografski.
Zavisno od stepena poremećaja i tempa razvoja može postati neophodna hirurška korektura.

POSTAVI ODGOVOR