Giht

0
267

Giht je metaboličko oboljenje sa recidivirajućem pojavom akutnog artritisa, pojavom tofusa i hronične uratne artropatije kod nelečenih bolesnika.Bolest nastupa zbog taloženja kristala mononatrijum-urata uz prisustvo hiperurikemije i hiperuratemije, u srži bubrega nekad nastaje taloženje urata ili bubrežni kamenac.Postoji dva tipa bolesti:
*Primarni giht-posledica je hiperuratemije ili genetske prirode.
*Sekundarni giht-nastaje zbog hiperuratemije.
Oboljevaju uglavnom muškarci, retko žene u menopauzi.Kristali koji se skupljaju-soli mokraćne kiseline, i kao krajni produkt u organizmu nastaje usled metabolizma purina.
Purini nastaju iz hrane usled metabolizma nukleinske kiseline  u ćelijama.Soli mokraćne kiseline negomilavaju zbog povećanog stvaranja ili slabo izlučivanja.
Klinička slika:počinje naglo uglavnom u toku noći bol probudi bolesnika, zahvata zglob nožnog palca,  nekad i više zglobova.Pojavi se otok  bol, zategnuta koža crvene boje zbog inflamacije postoji i temperatura.Kulminacija bolesti je uvek u toku 48 časova.
U mirovanju postoji hiperuratemija.Spoljni faktori utiču na učestalo ponavljivanje to su alkohol, gurmanska jela, neki medikamenti, uzimanje hrane purinima (iznutrice, riba), a od medikamenata salicilati, salidiuretici.
Ako se giht ne leči prelazi u hronični oblik sa potkožnim kostnih tofusa i uratnom artropatije.Tofusi su izbočnine na koži, zbog taloženja urata u hrskavici, tetivama, sinoviji zglobova, kolenima, prstima šake, nekad i na ušnim školjkama.Tofusi su bele kvržice, koje mogu biti ulcerozne iz njih se luči masa urata. Sa bubrežnim kamenčićima napreduje bolest i dovodi do bubrežne insuficijencije.
Dijagnoza:se postavlja na osnovu kliničke slike i mokraćne kiseline iz krvi i urina.
Lečenje:moguća  su dva vrsta lečenja.Terapija za artritis i hiperuratemije.
Zbog inflamacije artritisa primenjuje se  nesteroidni antiinflamatorni lekovi-Indometacin 200mg.caps. dnevno podeljeno u 4 doze.Uvodjenje terapije za gihtični artritis Kolhicin u vidu tableta, higijenski dijetalni režim ishrane bez masnoće, alkohola, i hrane koja sadrži purina.Povećanje količina tečnosti zbog korigacije metaboličkog poremećaja (urikosupresori-urikozurici).Ovi lekovi koriguju hiperuratemiju i sprečavaju nastanak artritisa čak i rastvaranja i nestanak tofusa.Terapija se daje čitavog života.
Bolest retko ali može i kod mladih osoba da menifestuje, zbog uratemije česti su promene na bubrezima i pojava tofusa.Ako se oboljenje giht ne leči dolazi do invaliditeta.

POSTAVI ODGOVOR