Ankilozirajući spondilitis-Spondilitis ankylopoetica

0
213

spondilitis_aEpidemiologija:
Učestalost 1-20%, muškarci 90%, 20-40 godina.
Etiologija:
Nasledna predispozicija (HLA-B27 pozitivan u 95%).
Klinička slika:
Obostrani sakroileitis, bol i jutarnja ukočenost, zahvata i kičmu, osifikacija ligamenata i fibroznih prstena diskusa (anksioza). Kukovi zahvaćeni u 50%, periferni zglobovi (koleno, rame, skočni) u 25% slučajeva. Ostale manifestacije: uveitis (25%), aortitis, sa regurgitacijom (1-3%), ulcerozni kolitis, fibroza pluća.
Laboratorija:
RF negativan, sedimentacija ubrzana HLA-B27 pozitivan u 96% (kod asimptomatskih rođaka 50%, u opštoj populaciji 7%).
RTG: tipična slika kičme poput »bambusovog štapa« – vezivno tkrvo u međupršlj. prostorima.
Diferencijalna dijagnoza:
Osteoartroza, prolaps diskusa, TBC, psorijazni artritis i Rajterov sindrom, reumatoidni artrit.
Terapija:
Ležanje na tvrdoj, ravnoj postelji (da se bar ukoči u povoljnom položaju), fenilbutazon, indometacin, medicinska gimnastika. Prognoza dobra u 70-80%.

POSTAVI ODGOVOR