Osteodezitometrija-merenje gustine kostiju

0
47

Osteodezitometrija-merenje gustine kostijuDezitometrija je metoda sa kojom se uz pomoć X zračenja Ultrazvuka odredjuje postojanje promena na koštanom tkivu.
Dexa ili Dxa je akronim dvoenergetska rendgenska dezitometrija koristi vrlo male doze jonizujućeg zračenja (X-zraci) za uvid u unutrašnjosti tela najčešće lumbalni delovi kičme i kukovi ili može biti pregledano i celo telo.
Dexa se uglavnom koristi za dijagnozu osteoporoze, najviše pogadja žene u menopauzi, mada može da se javlja kod muškaraca ili dece (rachitis).
Osteoproza podrazumeva postepen gubitak koštane mase kao i strukturu kostiju zbog čega kosti postaju tanje, krhkije i podložniji su prelomima.Uz pomoć ove metode Dexa  može da se proceni individualni rizik za nastanak preloma.
Merenje gustine kostiju se preporučuje:
*kada osoba ima više od 65 godina života
*u slučaju smanjene telesne visine za 4-5 cm
*ako boluje od reumatoidnog artritisa ili koštanog zglobnog sistema
*ako je žena ušla u menopauzu pre 45-e godine
*pušači
*osobe koji imaju u porodičnoj anamnezi prelom kuka
*osobe sa upornim bolovima u ledjima
*osobe koji su imali česte prelome
*genetska predispozicija na osteoporozu
Dexa metoda  je brza i bezbolna rutinska evaluacija može da se vrši svake dve godine, da bi se zapazile promene u mineralnoj gustini kostiju.
Trudnoća je kontraindikacija za ovu metodu
Tumačenje Dexa rezultata: (T-Skor i Z-Skor)
T-Skor pokazuje količinu kosti koju ima pacijent u odnosu sa mladom odraslom osobom istog pola.
Skor1 i iznad je normalan rezultat
Skor izmedju 1,1-2,4 se klasifikuje kao osteopenija.
Skor ispod 2,5 se definiše kao osteoproza.
T Skor pokazuje rizik od nastanka fraktura kao i o donošenju lečenja.
Z-Skor pokazuje količinu kosti koju osoba ima istih godina i pola.
Ako je Skor neobično visok ili nizak indikacija je za dalja medicinska ispitivanja.

POSTAVI ODGOVOR