Radikulopatija

0
483

RadikulopatijaRadikulopatija je naziv-stanje kao posledica kompresije nerava koji izlaze iz kičme.Osim kompresije mogu biti oblici iritacije.
Nervi su rasporedjeni duž cele kičme, zato radikulopatija može nastati u bilo kom delu kičme.Postoji lumbalna, cervikalna, torakalna i lumbosakralna radikulopatija.Vrlo su česte  u vratnom delu kičme zatim lumbalni i sakralni deo kičme.
Simptomatologija:
Prisustvo bola u odredjenoj regiji kičme oštar, jak bol, prodoran ponekad i do te mere da onemogućava obavljanje fizičke aktivnosti.U mirovanju intenzitet bola se smanjuje.Prisustvo ukočenosti od blage do ograničenog pokretljivosti odredjenih regija tela tako vratni deo, gornji ili donji ekstremiteti.Može biti prisustvo trenja blago iraženo ili intenzivno.Kada je reč o lumbalnoj radikulopatija koji zahvata lumbalni deo kičme ili se radi o lumbolnosakralnoj radikulopatija simptomi se manifestuju u lumbalnom delu ledja, predelu karlice, na regiju donjih ekstremiteta (na regiju noge).Lumbalna radikulopatija narodnom jeziku se naziva išijas.
Uzroci za nastanak radikulopatije su:
*prisustvo diskushernije-oštećenje diskusa, koji sprečava stvaranje trenja izmedju dva pršljena, nastaje kompresija koji deluje na kičmene nerve tačnije dolazi do uklještenja kičmenih nerava koji se nalaze u regiji pršljenova gde je izražena diskushernija.
*prisustvo osteofita na površini kičme, to je izraslina.
*nastanak zadebljanja na površini ligamenata koji se nalaze u neposrednoj blizini kičmenog stuba.
*prisustvo tumora-smanjuje se prostor u unutrašnjosti kičmenog kanala i samim tim ima stvaranje kompresije koji deluje na površinu kičmenih nerava.
*prisustvo skolioze naročito ukoliko je drastično, izražen iskrivljenost kičmenog stuba izaziva uklještenje nerava koji izlaze iz kičme.
*odredjene infekcije koje mogu razviti na površini kičme.
*prisustvo odredjenih vrsta trauma-povreda kojima je izložena površina kičmenog stuba.
Lečenje:
Sprovodi se na više načina sa medikamentima, kroz fizikalne terapije, magnetne, laserske terapije, zatim sa spinalne aksijalne dekompresije, hidroterapije, elektroterapije, osteopatske terapije.
Tu se ubraja i masaža, akupunktura.Postupak lečenja obično traje od 6 nedeja do 3 meseca.Kada se primenjuje medikamentno lečenje tu spadaju NSAIL lekovi, analgetici, oralni kortikosteroidi, medikamenti mišićnih relaksanata i spinalni kortikosteroidi, u vidu injekcija koji se daje direktno u zahvaćeno područje radikulopatijom.

POSTAVI ODGOVOR