Ainhum

0
241

Ainhum je nasledna bolest ili je povezano sa čestim infekcijama stopala.
Klinička slika:postoji četiri stadijuma:
U prvom stadijumu nastaje mali žulj, sa plantarne stane nožnih prstiju, kasnije se razvija fisura sa bolom.
Druga faza počinje sa prstom koji postaje loptast, krvni sudovi se sužavaju i nastaje resorpcija kosti.
Treća faza sa intenzivnom bolom, u ovom  stadijumu se kosti u zglobu prsta, razdvajaju, prst se može naći u različitim položajima-dorzifleksija.
Četcrta faza je autoamputacija prsta, bez krvarenja.
Dijagnoza:se postavlja na osnovu kliničkog pregleda i RTG nalaza.
Lečenje:ne postoji adekvatna terapija za zaustavljanje ainhuma.Za redukciju bola se mogu koristiti analgetici, kortikosteroidi.Može se izvršitin hirurško lečenje tj.amputacija, pre nego što se dogodi autoamputacija.

POSTAVI ODGOVOR