Eozinofilija

0
1539

eozinofilijaEozinofilija je naziv za povećani broj eozinofilnih granulocita (grupa leukocita) u krvi, iznad normalnih vrednosti.Normalna vrednost  Eozinofila u krvi su od 0-0,43  10/9/L za odrasle osobe.
U preifernoj krvi-leukocitnoj formuli eozinofilni granulociti čine 2-4%.Uloga eozinofilnih granulocita je da eliminiše zapaljenjski,  preosetljivost, fagocitoza, lučenje velikog broja citokina, koji smanjuje inflamaciju, fibrozu tkiva.Eozinofili su prisutni u stanjima u kojima postoji antigen, antitelo u organizmu.
Eozinofilija se deli na:benigne ili reaktivne eozinofilije, u sklopu malignih bolesti, hipereozinofilni sindrom, hronična eozinofilna leukemija.
Benigne (reaktivne) eozinofilije obuhvataju:
-Alergijska bolest: rinitis, boronhijalna asthma, pulmonarna aspergiloza,reakcija na razne lekove kao cefalosporini, Aspirin, Penicilin.
-Imunodeficijentna stanja :hipergamaglobulinemija (IgE) sa eozinofilijom IgA deficit.
-Parazitarne bolesti: Trihinoza, filarijaza, askarijaza.
-Bolesti vezivnog tkiva: reumatoidni artritis, skleroderma, Lofflerov sindrom.
-Kožne bolesti:dermatitis, atopijski dermatitis, akne vulgaris.
-Infektivna oboljenja :šarlah, meningitis, morbili.
-Nasledni uzroci: porodična eozinofilija.
-Perniciozna anemija:
-Zračenje-Radioterapija.
Postoje maligne  bolesti u okviru kojih se javlja eozinofilija to su sledeće bolesti:
*Akutna mijeloblastna leukemija (aberacija hromozoma)
*Limfoproliferativna bolest (Morbus Hodgkin)
*Mijelodisplastični sindrom (Preleukemija)
*Idiopatski hipereozinofilni sindrom
*Mijeloproliferativne bolesti  hronična granulocitna leukemija, esencijalna trombocitemija
*Tumori razni

POSTAVI ODGOVOR