Trombociti

0
685

TrombocitiTrombociti, su male krvne ćelije, koji imaju funkciju zaustavljanje krvarenja, nakon koagulacije krvi ili putem stvaranja trombocitnog čepa.Usled krvarenja ili oštećenja krvnog suda organizam može da reaguje u tri oblika:
*Prvi oblik– sužavanje krvnog suda zahvaljujući supstanciji koji se izlučuje.
*Drugi oblik je aktiviranje trombocita, medjusobno povezuje se menjajući svoj oblik i stvaranje trombocitnog čepa.Kod manje povrede-krvarenja ta faza se završava, zaustavlja se krvarenje, ako je krvarenje veća počinje i
*Treći oblik dolazi do koagulacije krvi jer trombociti luče kalcijum, razne fosfolipide i tako se reguliše kaogulacija.
U toku zgrušavanja aktiviraju se proteini fibrina gradeći svoju mrežu u koje se hvataju krvne ćelije, eritrociti, leukociti i trombociti.
Normalan broj krvnih trombocita (krvnih pločica) je od  150-400 milijardi po litru.

Bolesti trombocita:

Mogu biti sa smanjenim brojem i funkcijom-tombocitopenija ili povećan broj trombocita-trombocitoza.
Trombocitopenija se manifestuje u kavalitativnom i kvantitativnom obliku.Ako je broj trombocita ispod 50 milijardi po litru krvi uzrokuje tačkasto, spontano krvarenje tzv.trombocitne purpure.To stanje može nastati zbog smanjene produkcije broja krvnih pločica ili povećana potrošnja.Smanjena produkcija može biti urodjena  ili stečena:
Urodjena : kod autoimune limfoproliferativnog sindroma, amegakariocitna trombocitopenija.
Stečena : smanjena produkcija krvnih pločica koji može biti izazvan lelovima, (antibiotika), kinin, diuretik, alkohol, zatim poremećaj koštane srži kao aplastična anemija, leukemija, metastaze ( širenje bolesti).
Povećan broj trombocita, postoji rizik za nastanak tromboze spontanog zgrušavanja krvi.

POSTAVI ODGOVOR