Eritrociti-Crvena krvna zrnca

0
863

eritrociti-crvena-krvna-zrncaEritrociti su najbrojnija vrsta ćelija u organizmu.Glavne funkcije su:prenošenje kiseonika, ugljendioksida, učešće u regulaciji PH krvi, stvaranje energije.
Prenošenje kiseonika je najvažnija uloga, ostvaruje se pomoću hemoglobina.Prenošenje kiseonika vrši se labavim vezivanjem izmedju gvoždja u hemoglobin i kiseoniku.Pri tome nastaje oksihemoglobin.Ta pojava se naziva oksigenacija što se vrši u plućima.Vezivanje kiseonika sa hemoglobinom u plućima obavlja se zahvaljujući prostoj difuziji gasova iz alveolarnog vazduha u krv.Rastvoreni kiseonik u krvi vezuje se za redukovani hemoglobin, gradeći oksihemoglobin.U normalnim uslovima oko 90% hemoglobina veže se kiseonikom u plućima pretvarajući se u oksihemoglobin, a 5-10% ostaje kao redukovani hemoglobin.Pri normalnim uslovima u venskoj krvi 2/3 hemoglobina ostaju kao oksihemoglobin, dok 1/3 kao redukovani hemoglobin.Povećanje redukovanog hemoglobina u venskoj krvi uzrokuje plavičastu boju kože i sluznice.Ta pojava se naziva cijanoza.Plava boja kože i sluznice  nastaje od redukovanog hemoglobina, koji je tamne boje.Eritrociti sadrže enzim karboahidrazu koji katalizuje-ubrzava reakciju izmedju ugljen dioksida i vode.

Eritrociti imaju oblik bikonkavnog sočiva, na taj način im je omogućeno elastičnost, savitljivost i imaju mogućnost da prolaze kroz veoma uske kapilarne prostore bez  rupture ćelijskog membrana.Omogućuju efikasnu i brzu razmenu gasova.Eritrociti se sastoje oko  70% vode a perostalu količinu čini hemoglobin čija koncentracija je: Hb 140 g/l kod osobe ženskog pola, zatim Hb 160 g/l kod osobe muškog pola, koji čini respiratorni pigment.Broj eritrocita kod zdravih osoba zavisi od pola, starosti, nadmorske visine.
Eritrociti (Red blood cells) RBC= 3,7-5,2 X 10/l krvi kod žena
Eritrociti (Red blood cells) RBC= 4,2-5,8 X 10/l krvi kod muškaraca
Procenat krvi koji čine eritrociti naziva se hematokrit HCT iznosi 40-45%
U početku embrionalnog života eritrociti se proizvode u žumančanoj kesi, kasnije ovu ulogu peruzima jetra, slezina, limfni čvorovi i nakon rodjenja  eritrociti se stvaraju u koštanoj srži.Vremenom koštana srž dugih kostiju se postepeno zamenjuje masni tkivom.
Posle dvadeste godine života ove ćelije se proizvode samo u membranoznim kostima kao što su kičmeni pršljenovi, karlična kost, grudna kost.Za proizvodnju ovih ćelija potrebni su: vitamin B12, folna kiselina, gvoždje, proteini, koštana srž, eritropoetin, vitamin C, očuvana sluznica želuca.Eritrociti imaju životni vek od 100-120 dana, usled starenja raspadaju, slabljenje metaboličkih sistema, transport jona kroz membranu, nastaje sprečavanje oksidacije proteina u citoplazmi.Razgradnja sa sastoji od pet načina:
Fragmentacija, fagocitoza, osmozna liza, citoliza izazvana komplementom i denaturacija hemoglobina.Većina eritrocita se raspada u slezini, prilikom prskanja oslobadja se hemoglobin i elektroliti.Od hemoglobina se dobija gvoždje i porfirinski prsten od koga nastaje bilirubin, koji se putem žuči izbacuje iz organizma.

POSTAVI ODGOVOR