Home Bolesti krvi
Bolesti krvi
Primarna Fibrinoliza
21.07.2012
Primarna_Fibrinoliza1Fibrinoliza je proces za razgradnju ugrušaka, koji se formiraju u krvnim sudovima.Postoji primarna i sekundarna forma.Primarna fibrinoliza je proces normalne razgradnje ugrušaka od strane organizma, dok sekundarna fibrinoliza predstavlja razgradnju ugrušaka od strane lekova, prilikom odredjenih bolesti.Fibrinska mrežica prilikom fibrinolize je važan faktor u izgradnji ugrušaka koji se razgradjuju od strane enzima-plazmina.

Simptomatologija:

Nastaje zbog poremećaja koagulacije produžno krvarenje prilikom operacije, menstruacije.Često se javlja i pojavom spontanih krvarenja iz nosa, modrice, petehije, ekhimoze.

Dijagnoza:

Anamneza igra značajnu ulogu sa laboratorijskom analizom.Vrši se merenje vremena faktora krvarenja, koagulacije, nivo trombocita, protrombinsko vreme, euglobinsko vreme fibrinolize.

Lečenje:

Vrši se pomoću inhibitora fibrinolize od kojih se spominje epsilon-aminokapronska kiselina.
 
Hemoglobinopatije
21.07.2012

HemoglobinopatijeHemoglobinopatije je grupa genetskih determinisanih poremećaja u strukturi i sintezi hemoglobina, koji se svrstaju u tri grupe:
*Kvalitativni poremećaj-abnormalni hemoglobin
*Kvantitativni poremećaj ili talasemija
*Poremećaj zbog zataljivanja mehanizma prelaza fetalnog u adultni hemoglobin.
Hemoglobinopatija je greška u sintezi hemoglobina primeri su hemoglobin S (anemija srpastih stanica), hemoglobin  C i nestabilni hemoglobin.
Simptomatologija:
Zbog oblika hemoglobina remete normalnu krvnu cirkulaciju i duže vreme se zadržavaju u slezini, gde se razgradjuju-liziraju.Nastaju bolne krize  usled okluzije arteriola i infrakcija tkiva u vidu bolova u kostima, zglobovima, trbuhu.U strukturi aminokiseline nastaju izmene zbog nestabilnog hemoglobina što dovodi do agregacije i precipitacije hemoglobina u eritrocitima.Bolest se ispoljava anemijom različitog stepena.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu kliničke slike i razmaza periferne krvi eritrocita, elektroforeza hemoglobina.
Lečenje:
Daju se transfuzije sa dodatkom folne kiseline.U bolnim krizama primenjuju se analgetici, antikoagulansi uz rehidrataciju.

 
Trombocitopatija
21.07.2012

trombocitopatija1Trombocitopatija označava poremećaj krvne pločice-trombocita, koji učestvuju u procesu normalnog zgrušavanja-koagulacije krvi.Kod trombocitopatije može da postoji genetska predispozicija. Broj trombocita može da bude u normalnim granicama, ali zbog poremećaja funkcije javlja se sklonost ka krvarenju.Postoji urodjeni i stečeni oblik.Kod stečenog oblika vidi se jasan uzrok usled oboljenja funkcije jetre, bubrega, koštane srži, ali može biti i zbog dugotrajnog uzimanja nekih lekova kao: beta blokatori, Aspirin.

Simptomatologija:

Može da se javi u vidu petehije- (tačkasta krvarenja)  ili ekhimoze (slivena krvarenja) u koži, ili bez simptoma.Na tu dijagnozu često upućuje krvarenje iz nosa-epistaksis, ili desni zatim krvarenja u lobanji što ugrožava život bolesnika.

Dijagnoza:

Anamneza je od velikog značaja i laboratorijska analiza.Gleda se nivo trombocita, vreme krvarenja, protrombinsko vreme i još dodatni testovi  po nalogu hematologa.

Lečenje:

Definitivno lečenje ne postoji.Primenjuju se lekovi Krioprecipitate.

 
Castelmanova bolest
20.07.2012

Castelmanova_bolest1Castelmanova bolest predstavlja limfoproliferativnu bolest sa uvećanjem jednog ili više limfnih čvorova.To je benigna bolest usled zapaljenjskog procesa.Postoji nekoliko oblika ove bolesti kao što je: hipersekrecija citokina, vaskularni tip, unicentralni tip kada zahvata samo jedan čvor, zatim multicentrični oblik sa uvečanjem većeg broja čvorova u telu.Povezan je sa infekcijom herpes virusa.
Simptomatologija:
Osoba primećuje uvećanje čvorova na pojedinim delovima tela, ali bez bolova.To uvećanje može biti na vratu, grudima, pod pazuhom.Javlja se visoka temperatura, otežano disanje, gutanje, punoća u trbuhu, gubitak apetita i težine, noćno preznojavanje, anemija, periferna neuropatija na šakama i stopalima zatim hepatosplenomegalija.
Dijagnoza:
Postavlja se na osnovu kliničke slike, CT, NMR, biopsija limfnih čvorova i histopatološki nalaz.
Lečenje:
Kod zahvaćenosti jednog čvora, vrši se hirurško odstranjivanje uvećanog nodusa.Kod multicentričnog oblika vrši se hemoterapija, kortikosteroidna, imunomodulatori i antivirusni lekovi.

 
Fanconi anemija
13.06.2012
fanconi-anemijaFanconijeva anemija je oblik urođene aplastične anemije. Aplastična anemija je naziv za bolest kod koje je koštana srž vrlo slabo razvijena, a posledica toga je manjak svih krvnih ćelija u cirkulaciji.

Uzrok nastanka

Smatra se da je uzrokovana oštećenjem zajedničke matične ćelije iz koje se kasnije razvijaju sve loze krvnih ćelija. Posledica je slaba razvijenost ili nerazvijenost koštane srži.

Klinička slika

Prvi znaci aplastične anemije javljaju se između 5. i 10. godine. Početak aplastične anemije je u većine bolesnika neprimetan. Prvi su simptomi slabost i umor kojima je uzrok smanjen broj crvenih krvnih ćelija (eritrocita). Manjak eritrocita uzrokovan je smanjenom proizvodnjom u koštanoj srži i krvarenjima iz nosa, desni, vagine, digestivnog sistema, potkožnog tkiva. U većine je bolesnika krvarenje blaže, u nekih se kao prvi simptom javlja krvarenje u mrežnjaču oka ili mozak. Krvarenja nastaju zbog manjka krvnih pločica - trombocita. Bolesnici obično imaju jako nizak broj belih krvnih ćelija koje služe za odbranu organizma, ali je zanimljivo da nemaju tako često bakterijske infekcije. Bolesnici su jako bledi, a po koži, konjunktivi i desnima mogu se nalaziti tačkasta krvarenja i krvni podlivi (hematomi). Povišena temperatura je česta, a tipični znaci infekcije često izostaju.
Manjak eritrocita i trombocita često se leči transfuzijama krvi, što je povezano s raznim komplikacijama kao što su upale jetre (hepatitis) i taloženje gvožđa u organizmu (hemosideroza). Kod ovih bolesnika je povećan rizik od obolevanja od leukemija, mijelodisplastičnog sindroma ili paroksizmalne noćne hemoglobinurije.
Postoje skeletne anomalije, kao i hromosomska nestabilnost koja predisponira ove bolesnike na pojavu akutnih leukemija. Postoje i "formes frustes" sa znacima diskretne hipoplazije kostne srži praćene blago pancitopenijom u obolelih članova porodice.
Opširnije...
 
«PočetakPrethodna12345678910SledećaKraj»

Strana 4 od 12
 

Ko je online