Home Bolesti krvi
Bolesti krvi
Hemofilija, urodjeni poremećaj koagulacije krvi
01.07.2011
Hemofilija, urođeni poremećaj koagulacije krvi: Do bolesti dolazi zbog urođenog nedostatka osmog ili devetog činioca koagulacije
hemofilija.Omogućiti detetu normalan život uz bolest koju nosi od momenta rođenja za roditelje samo donekle predstavlja olakšanje i ublažavanje osećaja krivice zbog onoga što su im u nasleđe preneli. Jer, nijedan roditelj nije srećan što je, „zahvaljujući“ genetskom sklopu, prinuđen da svom detetu prenese određenu bolest. Bolest, koja će dete pratiti doživotno i koju će kao zapis takođe biti u mogućnosti da prenese svom potomku. Ističemo mogućnost, jer postoje određene bolesti koje prenosi jedan roditelj određenom detetu. Takav je primer hemofilije od koje boluju isključivo dečaci, a prenosi je majka.
O tome, šta je tačno hemofilija, objašnjava asistent dr Miloš Kuzmanović, načelnik Službe za hematoonkologiju Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta na Novom Beogradu.
- Hemofilija predstavlja najčešći urođeni težak poremećaj koagulacije krvi, koji se, po pravilu, ispoljava kod dečaka. Zapravo, ovde se radi o urođenom nedostatku osmog ili devetog činioca koagulacije, zbog čega takva muška deca imaju posebnu sklonost ka krvarenju. Uzrast deteta kada se postavlja dijagnoza i način kako se bolest ispoljava, pre svega zavisi od stepena deficita osmog ili devetog činioca koagulacije. Ovi činioci, u stvari, predstavljaju proteine koje sintetiše jetra, a kojih kod hemofilije nema. Najteže oblike hemofilije karakteriše gotovo potpuno odsustvo ovih proteina.
Opširnije...
 
Hemolitička anemija
01.07.2011
Zajednička odlika svih hemolitičkih anemija je skraćen život eritrocita.U zdravih osoba eritrociti žive od 100-120 dana.Dnevna razgradnja eritrocita oko 1% svih eritrocita.Nadoknađuju  se stvaranjem istog broja novih eritrocita.Na taj način se održava normalan broj eritrocita u perifernoj krvi.Pojava hemolize bez znakova anemije zove se hemolitička bolest.Tek kada se život eritrocita skrati na vrednosti ispod 15 dana, povećano stvaranje eritrocita neće biti dovoljno za održavanje normalnog broja u perifernoj krvi, i bolest će se ispoljiti znacima anemije-hemolitička anemija.
Uzroci
U jednoj grupi ovih anemija su skraćenja života eritrocita, urođeni poremećaji u građi eritrocita, dok druga grupa nastaje jer su u plazmi prisutne supstancije koje izazivaju hemolizu normalnih eritrocita.
Opširnije...
 
Leukemije dječje dobi
30.06.2011

Leukemije su vrste raka krvi koje nastaju u koštanoj srži. Koštana srž je gelu slična supstanca sastavljena od ćelija, koja pune šupljikavu unutrašnjost kostiju. Tu nastaju krvne ćelije.
Koštana srž proizvodi tri vrste ćelija:
* ERITROCITE - crvena krvna zrnaca, koja sadrže bjelančevinu hemoglobin, čija je osnovna funkcija da prenose kiseonik u sve dijelove tijela.
* LEUKOCITE - bijela krvna zrnca koji se dijele u tri vrste ćelija: granulociti, monociti i limfociti. Svaka od ovih vrsta ćelija ima značajnu ulogu u borbi sa infekcijama. Limfociti se stvaraju u limfatičkim organima (limfni čvorovi, slezena, nakupinama u crijevima i timusu)
* TROMBOCITE - krvne pločice koji su ključni za zgrušavanje krvi, odnosno za zaustavljanje krvarenja
Krvne ćelije (eritrociti, leukociti i trombociti) iz koštane srži odlaze u perifernu krv i putem krvi dolaze u sve dijelove tijela. Krvne ćelije žive u krvi određeni period a poslije izumiru a koštana srž proizvodi nove ćelije koje će zamjeniti stare. Tako, leukociti žive nekoliko dana, eritrociti 120 dana , a trombociti 10 dana
Riječ «Leukemija» potiče od grčke riječi koja znači «bijela kr v». Ovaj izraz opisuje grupu blisko vezanih malignih poremećaja koji se razvijaju iz nezrelih krvnih ćelija koje stvaraju tumorske ćelije (blaste). Leukemije su najčešće maligne bolesti u djece.

Opširnije...
 
Liječenje dječjih leukemija
30.06.2011

Suvremeno liječenje dječjih leukemija predviđa udruženo davanje citostatskih lijekova (protokoli liječenja). Protokolom liječenja predviđene su količine i intervali davanja citostatika, trajanje liječenja i dodatne mjere (zaštita i liječenje od infekcija, te davanje derivata krvi).
Danas se protokoli koji se upotrebljavaju za liječenje leukemija i koji su usvojeni u cijelom svijetu, malo ili nimalo ne razlikuju, sastoje se od nekoliko vrsta citostatika. Citostatici dovode do smrti tumorskih ćelija. Razni citostatici djeluju na razne faze razvoja i sazrjevanja ćelija, pa je to razlog da se daju udruženo. Liječenje ima za cilj brzo postizanje kompletne kliničke i kematološke remisije, što duže održavanje remisije i u krajnjoj liniji izliječenje pacijenta. U zadnjih 10 godina došlo je do značajnog napredka u liječenju ALL tako da prosječno u 70% pacijenata  ima preživljavanje preko 5 godina, kada govorimo o izlječenju.
Rezultati izlječenja od AML su znatno lošiji i iznose oko 55 %.
Bolesnici sa akutnom leukemijom se prije početka liječenja svrstavaju prema prognostičkim faktorima u nekoliko skupina rizika na osnovu čega se određuje stupanj potrebnog intenziteta, kao i trajanje liječenja. Bolesnici sa ALL svrstavaju se u skupinu standardnog, srednjeg i visokog rizika, a sa AML u skupinu standardnog i visokog rizika.
Terapija ALL traje u prosjeku 2 godine i sastoji se od sljedećih faza liječenja:

Opširnije...
 
Bolesti krvi
22.06.2011
Bolesti krvi nastaju usled poremećaja u stvaranju bilo krvnih ćelija, bilo činilaca u plazmi,ili mogu da budu  posledica poremećaja normalne razgradnje ćelija pojedinih krvnih loza iz periferne krvi ili činilaca iz plazme.Sve bolesti krvi mogu se svrstati u četiri osnovne grupe:
-Bolesti eritrocitne loze
-Bolesti leukocitne loze
-Bolesti trombocitne loze i hemoragijski sindromi
-Bolesti Retikuloendotelskog sistema-Retikuloze
Bolesti eritrocitne loze
Broj eritrocita u perifernoj krvi zdravih osoba iznosi: 4,0-11,0 jedinice 10"9/l a količina hemoglobina 115-165 g/l.Ove vrednosti se održavaju ravnoteži između stvaranja eritrocitopoeze i razgradnje eritrocitolize-hemolize istrošenih eritrocita.Ovoj ravnoteži može biti dva poremećaja.Smanjenje vrednosti hemoglobina i broj eritrocita u perifernoj krvi.To stanje se naziva malokrvnost ili anemija.Može nastati povećanje vrednosti hemoglobina, to stanje naziva se eritrocitoza, povećava se i broj eritrocita.Za utvrđivanje anemije ili eritrocitoze potrebno je:
Opširnije...
 
«PočetakPrethodna12345678910SledećaKraj»

Strana 8 od 12
 

Ko je online