Anencefalija

0
326

Anencefalija znači defekte nervne cevi iz koje se kasnije razvija nervni sistem.To je kongenitalni defekt i podrazumeva se nepotpun razvoj mozga i kičmene moždine.Od ovih urodjenih defekta su najznačajniji anencefalija i spina bifida.U embrionalnom stadijumu se javljaju defekti nervne cevi još izmedju 17. i 30. dana nakon začeća.Od glavnih uzroka nastanka ove bolesti je nedostatak folne kiseline i niz drugih faktora  koji su uzročnici nastanka ove bolesti kao što je:genetika, spoljašnji faktori, učestalo konzumiranje alkohola, dijabetes majke, starost i težina.Postoji odredjeni rizik da se rodi dete sa takvim defektom.To su žene koje same imaju defekt nervne cevi, već su rodile dete sa defektom nervne cevi.Te žene treba već pre planirane trudnoće da uzimaju folnu kiselinu.
Anencefalija nastaje izmedju 23. i 26. dana trudnoće kada se cefalni deo kičmene moždine ne zatvara nedostatkom velikog dela mozga i lobanje, dok su formirani delovi mozga često otvoreni.Život im je od par sati do par dana.
U toku trudnoće može se uraditi test na folnu kiselinu, amniocenteza, odredjivanje alfa feto proteina, ultrazvuk.Ovo stanje se uvek završava letalno.

POSTAVI ODGOVOR