Dizartrija

0
584

DizartrijaDizartrija je organski poremećaj govora, ispoljava se smetnjama u stvaranju glasova.Osniva se na nervno-mišićnom oštećenju govorne muskulature.Dizartrija se javlja kod bolesti ekstrapiramidnih puteva, cerebralne paralize, skleroze multipleks, povrede, tumori mozga, konzumiranja alkohola i droge.Kao posledica nastaje paraliza, inkoordinacija jezika, nepca, usana, larinksa.

Klinička slika:

Dizartrija je karakterisana usporenim govorom, slabo artikulisan, nerazgovetan, spazmatičan, izopačen sa teško kontrolisanjem visine i jačine glasa, promuklost i postojanjem problema sa žvakanjem i gutanjem.

Dijagnoza:

Koju postavlja logoped sa raznim ispitivanjima CT, NMR, laboratorijska analiza.

Lečenje:

Uključuje se porodica i škola.Vežbe artikulacije i glasa.Leči se osnovna bolest, koji je uzrokovao dizartriju.

POSTAVI ODGOVOR