Ciklotimija

0
239

promene25Između povremenih blagih oscilacija raspoloženja i manične depresije nalaze se ciklotimične osobe

Ljudi često menjaju raspoloženje i nema osobe koja nema faze izuzetno pozitivnog raspoloženja i faze u kojima se oseća beznadežno i tužno. To su prirodna stanja i nije svaka osoba koja je sklona oscilacijama raspoloženja manično depresivna.
Između povremenih blagih oscilacija raspoloženja i manične depresije nalaze se ciklotimične osobe. Njihove faze raspoloženja i neraspoloženja su upadljivije i teško se mogu objasniti realnim dešavanjima u njihovom životu.
Ciklotimija je poremećaj cirkadijalnog ritma (osoba ne ide na spavanje u isto vreme, ustaje u različito vreme), što utiče na druge funkcije, kao što su kognitivne, konativne (emocije), regularno dnevno funkcionisanje, oscilaciju dobrog i lošijeg raspoloženja, odnose sa drugim ljudima, usmerenost ka ciljevima (motivaciju)…

Euforični optimizam
Ciklotimične osobe imaju dobro očuvan kontakt s realnošću i svesne su svog problema. To mogu biti izuzetno pozitivne i druželjubive, pristupačne, tople i darežljive osobe. Okolinu, koja na osnovu ovoga stekne sliku o njima, obavezno iznenadi prelaz u fazu kada se dešava suprotno, preopterećene su dubokim besomučnim analizama, zabrinute o svemu što je oko njih i u njima samima, tmurne i povučene. Ove faze mogu trajati nekoliko dana, ali i više nedelja. Faze uzbuđenja, s jedne strane, i povučenosti i tuge s druge, povezane su sa očekivanjima koje one u tim periodima imaju. Kada preovlađuju pozitivna očekivanja, osoba prosto ne veruje u neuspeh. U tim periodima se osobe osećaju izuzetno dobro i pokušaj da održe pozitivnu fazu ogledaće se u pravoj euforiji. Ukoliko faze pozitivnog i negativnog raspoloženja postanu ekstremne pa osoba prestane da prihvata realnost, ciklotimičnost prelazi u fazu manično-depresivne psihoze.

Česta promena mišljenja
Ciklotimija se obično javlja u ranom odraslom dobu. Najčešće je nasledna, a simptomi nisu izazvani psihološkim ili medicinskim problemima, već usled velikog stresa ili nemogućnosti socijalnog funkcionisanja. Karakteristično je to da se, u zavisnosti od faze u kojoj je osoba, upadljivo menja i njena pričljivost. Kada su u pozitivnoj fazi, često zasmejavaju društvo, dok u negativnoj fazi sede u uglu i tužno posmatraju druge. U zavisnosti od toga u kojoj su fazi, ovim osobama može biti dovoljno malo sna kako bi uspešno obavljale sve svakodnevne aktivnosti, ali isto tako mogu spavati i po više od deset sati. Takve osobe često menjaju i mišljenje. Od izuzetno jasnog i kreativnog mišljenja dolaze do mentalne konfuzije zbog koje ne mogu da reše ni najjednostavnije probleme. Dijagnozu je teško postaviti bez dugotrajnijeg posmatranja.
Pošto oscilacije raspoloženja obično nisu ekstremne, osobe s ciklotimijom često nikada i ne završe kod lekara.

POSTAVI ODGOVOR