Psihopatija

0
338

Psihopatija1Psihopatija je mentalni poremećaj, koji se od rane mladosti primećuje da se razlikuje od većine drugih ljudi.U toku  života  napreduju kroz sve pore društvenog sistema i zauzimaju ključne funkcije.Glavne karakteristike psihopate su sledeća:
-Ekspolatišu ljude, ako im se dozvoli
-Nemaju savesti i ništa ne može da ih koči
-Skloni su da varaju i sebe
-Mogu biti kulturni, šarmantni, podmukli, ambiciozni kad se radi o sticanju moći nad drugima.
-Jako su tvrdoglavi, arogantni
-Nisu sposobni da obavljaju zadatke duže vreme
-Raspolažu sa patološkim laganjem u dva smera.Prvi smer je u umerenoj formi tada su lukavi, tajanstveni.U drugom smeru su varalice, nepošteni, lažovi.
-Imaju plitka osećanja, emocionalno siromaštvo, ispunjen hladnoćom, bezobrazni, netaktični, nisu motivisani, imaju nizak samodiscipline, nesposobni su da ispune svoje obeveze na poslu aljkavi su, često odsutni bez griže savesti.
Psihološka slika pokazuje nedostatak:alelomorfnog gena, to nam sugeriše da se ta anomalija nasledjuje preko X hromozoma, ali preko šemi dominantnog gena.

POSTAVI ODGOVOR