Povrede nerava nanesene vatrenim oružjem

0
199

Povrede nerava nanesene vatrenim oružjemPovrede nerava nanesene vatrenim oružjem su ralativno rijetke u miru, mada porast nasilja i upotrebe vatrenoga oružja, dovodi do sve veće učestalosti ovih povreda.
U ratu se sreću jako često. Obzirom da nisu po život opasne, ne zahtijavaju primarnu pažnju hirurga.
o Rijetko kada su izolovane. Uglavnom su u sklopu povrede okolnih struktura koje, sem nerava, obuhvataju krvne sude, kosti i mehka tkiva.
o Iako se radi odložnom hirurškome tretmanu, ove povrede zahtijevaju priličnu pažnju tokom inicijalnoga pregleda povrijeđenoga, te trajnu pažnju i komlikovan tretman specijalista različitih medicinskih grana. Ovo sve je neophodno, jer je potrebno obezbijediti različite dijagnostičke, terapeutske i rehabilitacione tretmane.
o Pacijenti se prate mjesecima, nekada godinama. Krajnji efekat se ocjenjuje u dugim vremenskim intervalima, obzirom na to da je ponovno uspostavljnje meuroloških funkcija jako spor proces.

POSTAVI ODGOVOR