Postherpetična neuralgija

0
314

Postherpetična neuralgijaPostherpetična neuralgija je bol u regiji koji je zahvaćen herpes zoster infekcijom.Nastaje zbog oštećenja perifernih nerava usled infekcije.To je jak žareći bol prilikom dodira kože  još više se pojačava intenzitet bola.Herpes zostera prouzrokuje virus, koji izaziva kožne promene sa oštećenjem nervnog završetka, koji šalje impulse ka mozgu gde se formira osećaj bola.Taj bol može dugo da traje, nekad i doživotno. Postherpetičnoj neuralgiji su skolne starije osobe.Bol kao posledica infekcije herpes zosterom može biti akutnog i hroničnog oblika.
Akutni oblik se javlja pre izbijanja kožnih promena i traje oko 2,5-3 meseca, sve do izlečenja infekcije.
Hroničan bol traje mnogo duže i posle nestanka kožnih promena  on je u stvari postherpetična neuralgija u užem smislu reči.

Lečenje:

U  akutnoj fazi primena antiviralnih lekova, zbog lečenja osnovne bolesti-virusne infekcije, usled nastanka bola daju se analgetici, kortikosteroidi, nesteroidni antiinflamatorni lekovi (NSAIL).Lokalno se primenjuje Lidokain zatim korišćenje električne neurostimulacije tj.TENS uredjaj.

POSTAVI ODGOVOR