Hirurgija bola

0
200

hirurgija_bolaHirurgija bola se ubraja u subspecijalnost neurohirurgiji i podrazumeva primenu hirurških procedura u lečenju hroničnog bola.Hirurgija bola obuhvata sve vrste intervencije u cilju otklanjanja bola.Hirurške intervencije dele se na:
-Anatomske, ablativne, neuromdulatorne.Anatomski oblik je hirurško otklanjanje uzroka bola, koji se često teško definiše i otklanja.
-Ablativni oblik je ablacija odnosno presecanje puteva za bol.
-Neuromodulacija je zasnovan na obradi bolnih impulsa.Tu spadaju neurostimulacije, kontinuirano ubrizgavanje lekova u moždanu tečnost-preko morfinske pumpe.

POSTAVI ODGOVOR